Utleie av Floatell siden 1998

Flotell er en fleksibel innkvarteringsløsning

Eide Floatel


Eide Floatel AS har opparbeidet seg lang erfaring i å levere flytende innkvarteringsløsninger langs kysten siden oppstarten i 1998!

Flotell er et meget fleksibelt alternativ, der en kan mobilisere bolig lekteren raskt på plass og være operativ kort tid etter ankomst.

Bella
Ludwiga


Floatellene er godt vedlikeholdt og under stadig oppgradering, og de tilfredsstiller nåtidens krav til innkvarteringsstandard for anlegg i Norge.

Flotell er en fleksibel innkvarteringsløsning, der en kan mobilisere raskt på plass og være operativ kort tid etter ankomst.Galleri