Flotell

Vi har drevet med utleie av flotell i Norge siden 1997, da vi gikk til anskaffelse av to flotell fra Tyskland. «Bell Riva» ble solgt våren 2007, og vi har per i dag et flotell for utleie og det er «Bella Ludwiga» som har 82 rom, alle med eget bad.
Flotellet er godt vedlikeholdt og under stadig oppgradering. Det tilfredsstiller nåtidens krav til innkvarteringsstandard for anlegg i Norge.

Flotell er en fleksibel innkvarteringsløsning, der en kan mobilisere raskt på plass og være operativ kort tid etter ankomst.

Dersom det er ønskelig fra kunden, stiller vi med egen Barge Master om bord, noe som gir en ekstra trygghet for de som leier fra oss. Vedkommende er utdannet Brannvernleder og har sovende bakvakt om bord.