Om oss

2016.02.14 Slep EB 42 til Fosen Yard 036

EIDE FLOATEL AS

Eide Floatel AS driver sin virksomhet fra kontor i Haugesund og har base område i Høylandsbygd som ligger på vest kysten av Norge. Selskapet er 100% eid av det lokale familieeide holdingselskapet Barge Invest AS.

Vi har drevet med utleie av floteller i Norge siden 1998, da vi gikk til anskaffelse av to flotell fra Tyskland. Vi har i løpet av denne tiden arbeidet med å levere flotell for innkvatering ved smelteverk, oljeraffineri, offshore- og skipsverft langs hele kysten fra Horten i sør-øst til Hammerfest i Nord. Flotellene er godt vedlikeholdt og under stadig oppgradering, og de tilfredsstiller nåtidens krav til innkvarteringsstandard for anlegg i Norge.

Vi stiller med egen Barge Master om bord. Vedkommende ivaretar vår eier interesse og har ansvar for den tekniske driften. Dette gir en ekstra trygghet for de som leier av oss.

Flotell er en fleksibel innkvarteringsløsning, der en kan mobilisere raskt på plass og være operativ kort tid etter ankomst.

HMS & QA

Eide Floatel AS har et kontinuerlig fokus på sikkerhet med forebyggende HMS & QA arbeid, og har som mål å levere innkvarteringsløsninger av høy kvalitet.

Hver morgen skal hver medarbeider se seg selv i speilet og si til den de ser;
«Du er ansvarlig for at du ikke skader deg selv i dag, og ved å ta godt vare på deg selv vil du også ta godt vare på dine medarbeidere og samarbeidspartnere».

Målet om 0 skader og 0 fraværsdager står fast og er tuftet på denne enkle interne læresetningen.